Corky style

Skolan är ingen uppfostringsanstalt!

Kategori: Allmänt, krönika, livet, åsikter

Jaha så du som föräldrer har inga alls inflytande i hur ditt barn beter sig i skolan? Det är meningen att skolan ska vara en utbildning inte en uppfostringsanstalt! Har man ett barn som mobbar och tror att den är störst bäst och vackrast så måste det komma hemifrån eftersom den har varit hemma i början då det är viktigt att barnet lär sig respektera andra människor. Skolan ska vara en plats där man lär sig saker med fokus på individens utbildning och lärare ska inte behöva lära barnet att visa respekt för andra människor, det ska komma hemifrån. Att visa respekt för andra äldre människor ska vara självklart för barnet för lärare har inte tid att både lära ut vad som ingår i uutbildningen och hur man visar och uppför sig i skolan.
Medlem i Better Bloggers